Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy masz możliwość skorzystania z kursu, który zostanie sfinansowany przez Twój Urząd Pracy.

CO ZROBIĆ ABY SKORZYSTAĆ Z TEJ OPCJI

1. Zarejestrować się w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Urzędzie Pracy.
2. Podczas spotkania z doradcą zawodowym zgłosić chęć podjęcia kursu w naszej instytucji szkoleniowej.
3. Złożyć w Urzędzie Pracy wniosek o sfinansowanie kosztów szkolenia w trybie indywidualnym (wniosek dostępny w Urzędach Pracy). We wniosku należy zaznaczyć: miejsce, termin, rodzaj szkolenia, a także dane naszej instytucji. Firma Masters of Bartenders wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.22/00087/2013. Resztę naszych danych można znaleźć na stronie tego rejestru: http://stor.praca.gov.pl
4. Urzędy Pracy zastrzegają sobie czas na rozpatrzenie wniosku do 30 dni! Pamiętaj o tym. Kontaktują się z nami następnie drogą listową (np. w celu zawarcia umowy), co też wydłuża procedurę. W różnych Urzędach Pracy mogą być też różne wymagania towarzyszące złożeniu takiego wniosku.
5. Należy upewnić się czy Urząd Pracy będzie się z nami kontaktował w sprawie skierowania osoby na kurs.
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Pracy, osoba bezrobotna otrzymuje skierowanie na nasz kurs. Posiadanie takiego dokumentu uprawnia do wzięcia udziału w zajęciach nieodpłatnie, nie na swój koszt (koszt pokrywa Urząd Pracy).

Uczestnicy kursów skierowani przez Urzędy Pracy korzystają z takich samych praw i przywilejów jak pozostali uczestnicy kursu.

Kursy można łączyć np. Barman-Barista.

Na przestrzeni lat współpracowaliśmy z Urzędami Pracy z terytorium całej Polski.